บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2549

1. สุรชาติ บำรุงสุข. “2549- ปัญหาความ (ไม่) มั่นคงไทย” ฉบับที่ 1324, วันที่ 30 ธันวาคม 2548 - 5 มกราคม 2549.

2. สุรชาติ บำรุงสุข. “ต้อนรับปีใหม่ 2549 : โลกาภิวัตน์แห่งความรุนแรง” ฉบับที่ 1325, วันที่ 6-12 มกราคม 2549.

3. สุรชาติ บำรุงสุข. “แนวรบสากลของรัฐไทย” ฉบับที่ 1326, วันที่ 13-19 มกราคม 2549.

4. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารกับสงครามก่อการร้าย : หัวข้อถกแถลง 2549” ฉบับที่ 1327, วันที่ 20-26 มกราคม 2549.

5. สุรชาติ บำรุงสุข. “R&D 2549 : ประเทศไทยต้องทำวิจัยด้านความมั่นคง” ฉบับที่ 1328, วันที่ 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2549.

6. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความมั่นคงศึกษา 2549 : ความเร่งด่วน 2 ประการ” ฉบับที่ 1329, วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2549.

7. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทิศทางสากลของรัฐไทย : หัวข้อการศึกษา-2549” ฉบับที่ 1331, วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2549.

8. สุรชาติ บำรุงสุข. “เข้มแข็งและเป็นธรรม : เข็มมุ่งอำนาจรัฐภาคใต้” ฉบับที่ 1332, วันที่ 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2549.

9. สุรชาติ บำรุงสุข. “ข่าวสารคืออาวุธ : จากภาคใต้สู่สนามหลวง” ฉบับที่ 1333, วันที่ 3-9 มีนาคม 2549.

10. สุรชาติ บำรุงสุข. “ชนชั้นกลางไทย : การเมืองและความมั่นคง” ฉบับที่ 1334, วันที่ 10-16 มีนาคม 2549.

11. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหาร : เทศบาลการเมืองไทย !” ฉบับที่ 1335, วันที่ 17-23 มีนาคม 2549.

12. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประชาธิปไตยไทยไปสอบ !” ฉบับที่ 1336, วันที่ 24-30 มีนาคม 2549.

13. สุรชาติ บำรุงสุข. “จะรบอย่างไรในสงครามที่ไม่ใช่สงคราม” ฉบับที่ 1337, วันที่ 31 มีนาคม-6 เมษายน 2549.

14. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารอาชีพกับการเมืองไทยปัจจุบัน” ฉบับที่ 1338, วันที่ 7-13 เมษายน 2549.

15. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามอสมมาตร : สงครามของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง” ฉบับที่ 1339, วันที่ 14-20 เมษายน 2549.

16. สุรชาติ บำรุงสุข. “น้ำมันหมด” ฉบับที่ 1341, วันที่ 28 เมษายน-4 พฤษภาคม 2549.

17. สุรชาติ บำรุงสุข. “สิ้นยุคน้ำมัน !” ฉบับที่ 1342, วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2549.

18. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ฉบับที่ 1343, วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2549.

19. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความมั่นคงด้านพลังงาน 2” ฉบับที่ 1344, วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2549.

20. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธการบุกอิหร่าน : ยุทธการปิดยุคน้ำมัน !” ฉบับที่ 1345, วันที่ 26 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2549.

21. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตนิวเคลียร์-วิกฤตน้ำมัน” ฉบับที่ 1346, วันที่ 2-8 มิถุนายน 2549.

22. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความ(ไม่)มั่นคงด้านพลังงาน” ฉบับที่ 1347, วันที่ 9-15 มิถุนายน 2549.

23. สุรชาติ บำรุงสุข. “กองทัพกับน้ำมัน” ฉบับที่ 1348, วันที่ 16-22 มิถุนายน 2549.

24. สุรชาติ บำรุงสุข. “ในหลวงกับความมั่นคงไทย” ฉบับที่ 1349, วันที่ 23-29 มิถุนายน 2549.

25. สุรชาติ บำรุงสุข. “ในหลวงกับความมั่นคงไทย 2” ฉบับที่ 1350, วันที่ 30 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2549.

26. สุรชาติ บำรุงสุข. “Think Tank : องค์กรการเรียนรู้ด้านความมั่นคง” ฉบับที่ 1351, วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2549.

27. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทุนกับการเมืองไทย” ฉบับที่ 1352, วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2549.

28. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามเย็นไม่ยุติในเอเชีย ! : สหรัฐอเมริกา VS. เกาหลีเหนือ” ฉบับที่ 1353, วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2549.

29. สุรชาติ บำรุงสุข. “อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ” ฉบับที่ 1354, วันที่ 28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2549.

30. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐประหารในยุคโลกาภิวัตน์” ฉบับที่ 1355, วันที่ 4-10 สิงหาคม 2549.

31. สุรชาติ บำรุงสุข. “จะพัฒนาการเมือง ต้องพัฒนากองทัพ !” ฉบับที่ 1356, วันที่ 11-17 สิงหาคม 2549.

32. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ฉบับที่ 1357, วันที่ 18-24 สิงหาคม 2549.

33. สุรชาติ บำรุงสุข. “นาฬิกาปลุกดังที่ลอนดอน !” ฉบับที่ 1358, วันที่ 25-31 สิงหาคม 2549.

34. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไทยควรส่งทหารไปเลบานอนหรือไม่?” ฉบับที่ 1359, วันที่ 1-7 กันยายน 2549.

35. สุรชาติ บำรุงสุข. “วินาศกรรมกลางกรุง! : เมืองกับความรุนแรงร่วมสมัย” ฉบับที่ 1360, วันที่ 8-14 กันยายน 2549.

36. สุรชาติ บำรุงสุข. “จะโยกย้ายทหารอย่างไรดี” ฉบับที่ 1361, วันที่ 15-21 กันยายน 2549.

37. สุรชาติ บำรุงสุข. “นายเอกภาพและน.ส.บูรณาการกลับบ้านด่วน !” ฉบับที่ 1362, วันที่ 22-28 กันยายน 2549.

38. สุรชาติ บำรุงสุข. “การก่อการร้ายใหม่ : ข้อคิดกึ่งทศวรรษ 9/11” ฉบับที่ 1363, วันที่ 29 กันยายน-5 ตุลาคม 2549.

39. สุรชาติ บำรุงสุข. “Peak Oil : ความมั่นคงพลังงานโลก” ฉบับที่ 1364, วันที่ 6-12 ตุลาคม 2549.

40. สุรชาติ บำรุงสุข. “โรงเรียนสอนศาสนาในบริบทโลก” ฉบับที่ 1365, วันที่ 13-19 ตุลาคม 2549.

41. สุรชาติ บำรุงสุข. “19/9/49 ลมหวลในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1366, วันที่ 20-26 ตุลาคม 2549.

42. สุรชาติ บำรุงสุข. “The Empire Strike Back : สตาร์วอร์ภาคการเมืองไทย” ฉบับที่ 1367, วันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2549

43. สุรชาติ บำรุงสุข. “TIP ! รัฐประหารไทยในบริบทภูมิภาค” ฉบับที่ 1368, วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2549.

44. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทำไมผู้ก่อความไม่สงบชนะ” ฉบับที่ 1369, วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2549.

45. สุรชาติ บำรุงสุข. “เสนาธิปไตย : เรื่องที่ต้องศึกษาใหม่” ฉบับที่ 1370, วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2549.

46. สุรชาติ บำรุงสุข. “อาทิตย์อัสดงที่ราชดำเนิน” ฉบับที่ 1371, วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2549.

47. สุรชาติ บำรุงสุข. “วัยรุ่นติดอาวุธ : นักรบใหม่ในภาคใต้” ฉบับที่ 1372, วันที่ 1-7 ธันวาคม 2549.

48. สุรชาติ บำรุงสุข. “บันไดสี่ขั้น VS. บันไดเจ็ดขั้น” ฉบับที่ 1373, วันที่ 8-14 ธันวาคม 2549.

49. สุรชาติ บำรุงสุข. “อังกฤษชนะอย่างไรในมลายา ยุทธศาสตร์ 5 ประการ” ฉบับที่ 1374, วันที่ 15-21 ธันวาคม 2549.

50. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตมหาวิทยาลัย !” ฉบับที่ 1375, วันที่ 22-28 ธันวาคม 2549.

51. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามอสมมาตร : สงครามของปี 2550” ฉบับที่ 1376, วันที่ 29 ธันวาคม 2549 - 4 มกราคม 2550.


พ.ศ. 2550

52. สุรชาติ บำรุงสุข. “สถานการณ์โลก 2550” ฉบับที่ 1377, วันที่ 5-11 มกราคม 2550. 

53. สุรชาติ บำรุงสุข. “วินาศกรรมเมือง ! เตรียมประเทศไทย 2550” ฉบับที่ 1378, วันที่ 12-18 มกราคม 2550.

54. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปัจจัยเสี่ยงภายใน 2550” ฉบับที่ 1379, วันที่ 19-25 มกราคม 2550.

55. สุรชาติ บำรุงสุข. “จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อได้รับโทรศัพท์ขู่วางระเบิด” ฉบับที่ 1380, วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2550.

56. สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบิด !” ฉบับที่ 1381, วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2550.

57. สุรชาติ บำรุงสุข. “Critical Infrastructure : เป้าหมายก่อการร้ายร่วมสมัย” ฉบับที่ 1383, วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2550.

58. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามชิงชนบท !” ฉบับที่ 1384, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2550.

59. สุรชาติ บำรุงสุข. “โค่นอำนาจรัฐสยาม !” ฉบับที่ 1385, วันที่ 2-8 มีนาคม 2550.

60. สุรชาติ บำรุงสุข. “ตกค้าง แต่ไม่ตกผลึก! ทหารกับการเมืองไทย” ฉบับที่ 1386, วันที่ 9-15 มีนาคม 2550.

61. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยิ่งนานวัน ยิ่งรุนแรง !” ฉบับที่ 1387, วันที่ 16-22 มีนาคม 2550.

62. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุคแห่งการทำลายล้าง : สงครามเย็นในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1388, วันที่ 23-29 มีนาคม 2550.

63. สุรชาติ บำรุงสุข. “เรื่องเล่าจากมลายา : เดือนแห่งการสูญเสีย” ฉบับที่ 1389, วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2550.

64. สุรชาติ บำรุงสุข. “วันเวลาแห่งชัยชนะ : บทเรียนจากมลายา” ฉบับที่ 1390, วันที่ 6-12 เมษายน 2550.

65. สุรชาติ บำรุงสุข. “สหรัฐอเมริกา VS. อิหร่าน : สถานการณ์สงคราม 2550 !” ฉบับที่ 1391, วันที่ 13-19 เมษายน 2550.

66. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐศาสตร์ 101 : รัฐประหารคืออะไร” ฉบับที่ 1392, วันที่ 20-26 เมษายน 2550.

67. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี : บทเรียนสงครามมลายา” ฉบับที่ 1393, วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2550.

68. สุรชาติ บำรุงสุข. “Back to the Future ! อนาคตในอดีตของการเมืองไทย” ฉบับที่ 1394, วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2550.

69. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามเชื้อชาติ-สงครามศาสนา : ข้อคิดถึงภาคใต้ไทย” ฉบับที่ 1395, วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2550.

70. สุรชาติ บำรุงสุข. “มอบตัว !” ฉบับที่ 1396, วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2550.

71. สุรชาติ บำรุงสุข. “ก่อการร้ายศึกษา : ความรุนแรงที่ต้องเรียนรู้” ฉบับที่ 1397, วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2550.

72. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐกับการก่อความไม่สงบ : ศักย์สงครามเปรียบเทียบ (1)” ฉบับที่ 1398, วันที่ 1-7 มิถุนายน 2550.

73. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐกับการก่อความไม่สงบ : ศักย์สงครามเปรียบเทียบ (2)” ฉบับที่ 1399, วันที่ 8-14 มิถุนายน 2550.

74. สุรชาติ บำรุงสุข. “หักเหประเทศไทย” ฉบับที่ 1400, วันที่ 15-21 มิถุนายน 2550.

75. สุรชาติ บำรุงสุข. “ข่าวกรอง” ฉบับที่ 1401, วันที่ 22-28 มิถุนายน 2550.

76. สุรชาติ บำรุงสุข. “กฎหมายความมั่นคงใหม่ : กำเนิดรัฐทหารใหม่ !” ฉบับที่ 1403, วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2550.

77. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐประหารเงียบ” ฉบับที่ 1404, วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2550.

78. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามจิตวิทยาในการเมืองไทย : ยุทธการข่าวลือ-ปฏิบัติการข่าวสาร” ฉบับที่ 1405, วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2550.

79. สุรชาติ บำรุงสุข. “งบทหารและทหารกับการเมือง : คนละเรื่องเดียวกัน” ฉบับที่ 1406, วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2550.

80. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความเป็นสถาบันของอำนาจทหารในการเมืองไทย !” ฉบับที่ 1407, วันที่ 3-9 สิงหาคม 2550.

81. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทบวงความมั่นคง : คอนโซลิเดตอำนาจทหาร !” ฉบับที่ 1408, วันที่ 10-16 สิงหาคม 2550.

82. สุรชาติ บำรุงสุข. “กองทัพกับการเมืองไทยหลัง 19 สิงหาฯ” ฉบับที่ 1409, วันที่ 17-23 สิงหาคม 2550.

83. สุรชาติ บำรุงสุข. “สู่สนามการเมือง : ผู้นำทหารกับการเลือกตั้ง” ฉบับที่ 1410, วันที่ 24-30 สิงหาคม 2550.

84. สุรชาติ บำรุงสุข. “กฎหมายความมั่นคงกับปัญหาสิทธิมนุษยชน : บทเรียนจากมาเลเซีย” ฉบับที่ 1411, วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2550.

85. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองเรื่อง “ทหาร”” ฉบับที่ 1412, วันที่ 7-13 กันยายน 2550.

86. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากสิงคโปร์ถึงอียู : โลกาภิวัตน์ปะทะชาตินิยมเก่า” ฉบับที่ 1413, วันที่ 14-20 กันยายน 2550.

87. สุรชาติ บำรุงสุข. “Controlled Democracy : บทประเมินหนึ่งปีรัฐประหาร” ฉบับที่ 1414, วันที่ 21-27 กันยายน 2550.

88. สุรชาติ บำรุงสุข. “บาดแผล 19 กันยาฯ !” ฉบับที่ 1415, วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2550.

89. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไทย VS. พม่า : ใครจะถึงเส้นชัยประชาธิปไตยก่อนกัน” ฉบับที่ 1416, วันที่ 5-11 ตุลาคม 2550.

90. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารพม่า-การเมืองไทย : ข้อคิดคำนึง” ฉบับที่ 1417, วันที่ 12-18 ตุลาคม 2550.

91. สุรชาติ บำรุงสุข. “The End of History : คนเปลี่ยน เจตนารมณ์ไม่เปลี่ยน” ฉบับที่ 1418, วันที่ 19-25 ตุลาคม 2550.

92. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามตามแบบตายแล้ว !” ฉบับที่ 1419, วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2550.

93. สุรชาติ บำรุงสุข. “กฎหมายความมั่นคงมาเลเซีย : ข้อคิดสำหรับประเทศไทย” ฉบับที่ 1420, วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2550.

94. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความเหนือกว่าของกองทัพ : มุมมองทางทฤษฎี” ฉบับที่ 1421, วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2550.

95. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามยุคที่ 4 : สงครามกองโจรใหม่” ฉบับที่ 1422, วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2550.

96. สุรชาติ บำรุงสุข. “กฎหมายความมั่นคง ไม้ค้ำยันระบบทหาร” ฉบับที่ 1423, วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2550.

97. สุรชาติ บำรุงสุข. “กฎหมายความมั่นคงภายใน : สาระ ปัญหา และผลกระทบ” ฉบับที่ 1424, วันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2550.

98. สุรชาติ บำรุงสุข. “2551-ประชาธิปไตยไทยจะสอบผ่านหรือไม่ ?” ฉบับที่ 1425, วันที่ 7-13 ธันวาคม 2550.

99. สุรชาติ บำรุงสุข. “2551-ปีแห่งความท้าทายของทหาร” ฉบับที่ 1426, วันที่ 14-20 ธันวาคม 2550.

100. สุรชาติ บำรุงสุข. “2551 The Year of Living Dangerously” ฉบับที่ 1427, วันที่ 21-27 ธันวาคม  2550.

101. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปัญหาความ (ไม่) มั่นคงไทย 2551” ฉบับที่ 1428, วันที่ 28 ธันวาคม 2549 - 3 มกราคม 2551.