บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2552

102. สุรชาติ บำรุงสุข. “2551 ภารกิจรัฐบาลพลเรือนใหม่” ฉบับที่ 1429, วันที่ 4-10 มกราคม 2551.

103. สุรชาติ บำรุงสุข. “สมรภูมิป่าคอนกรีต : โจทย์สงครามใหม่ 2551” ฉบับที่ 1430, วันที่ 11-17 มกราคม 2551.

104. สุรชาติ บำรุงสุข. “ สงครามภาคใต้ 2551” ฉบับที่ 1431, วันที่ 18-24 มกราคม 2551.

105. สุรชาติ บำรุงสุข. “มหาวิทยาลัยนอกระบบ 2551 : ความมั่นคงทางการศึกษาไทย” ฉบับที่ 1432, วันที่ 25-31 มกราคม 2551.

106. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามทำลายระบบ : จากอิรักถึงภาคใต้ไทย” ฉบับที่ 1433, วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2551.

107.รชาติ บำรุงสุข. “การเมืองเรื่องโบราณสถาน : วิกฤตการณ์เขาพระวิหาร 2” ฉบับที่ 1434, วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2551.

108. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปฏิรูปกองทัพไทย : วาระความมั่นคง 2551” ฉบับที่ 1435, วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2551.

109. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากรัฐประหาร...สู่พ.ร.บ.ทหารใหม่ : ระเบิดเวลาในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1436, วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2551.

110. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤต ตชด. : มากกว่าตำรวจเลว !” ฉบับที่ 1437, วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2551.

111. สุรชาติ บำรุงสุข. “6 ตุลาคม 2519 : การเมืองเรื่องการสังหารหมู่” ฉบับที่ 1438, วันที่ 7-13 มีนาคม 2551.

112. สุรชาติ บำรุงสุข. “พ.ร.บ. บุญรอด-บุญสร้าง : พ.ร.บ. บอกบุญไม่รับ !” ฉบับที่ 1439, วันที่ 14-20 มีนาคม 2551.113. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไทย-กัมพูชา : โอกาสและวิกฤต” ฉบับที่ 1440, วันที่ 21-27 มีนาคม 2551.

114. สุรชาติ บำรุงสุข. “ตลาดนัดแห่งความรุนแรง : เศรษฐศาสตร์การสงครามใหม่” ฉบับที่ 1441, วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2551.

115. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากเหมาถึงทอมป์สัน : ข้อคิดสงครามก่อความไม่สงบ” ฉบับที่ 1442, วันที่ 4-10 เมษายน 2551.

116. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐประหาร (อีกแล้ว) !” ฉบับที่ 1443, วันที่ 11-17 เมษายน 2551.

117. สุรชาติ บำรุงสุข. “อุดมการณ์ต่อต้านการเมือง : รากเหง้าวิกฤตไทย” ฉบับที่ 1444, วันที่ 18-24 เมษายน 2551.

118. สุรชาติ บำรุงสุข. “แฟรนไชส์สงคราม : รัฐกับความไม่สงบใหม่” ฉบับที่ 1445, วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551.

119. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐกับปัญหาสงครามร่วมสมัย” ฉบับที่ 1446, วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2551.

120. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุคอสมมาตร : แนวโน้มการสงครามร่วมสมัย” ฉบับที่ 1447, วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2551.

121. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามการเมือง-สงครามกลางเมือง” ฉบับที่ 1448, วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2551.

122. สุรชาติ บำรุงสุข. “เร่งสร้างยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ !” ฉบับที่ 1449, วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2551.

123. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามหางยาว : อี-ธุรกิจกับสงครามใหม่” ฉบับที่ 1450, วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2551.

124. สุรชาติ บำรุงสุข. “16 ปีแห่งความหวัง : เส้นทางประชาธิปไตยไทย” ฉบับที่ 1451, วันที่ 6-12 มิถุนายน 2551.

125. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตทหารอาชีพไทย” ฉบับที่ 1452, วันที่ 13-19 มิถุนายน 2551.

126. สุรชาติ บำรุงสุข. “โลกาภิวัตน์กับรัฐประหารไทย” ฉบับที่ 1453, วันที่ 20-26 มิถุนายน 2551.

127. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวานและขมขื่น : ไทย-กัมพูชา-เขาพระวิหาร” ฉบับที่ 1454, วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2551.

128. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไตรสรณคมน์ทหาร” ฉบับที่ 1455, วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2551.

129. สุรชาติ บำรุงสุข. “เขาพระวิหาร : ผลได้-ผลเสีย (ข้อคิดก่อนการรบ!)” ฉบับที่ 1456, วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2551.

130. สุรชาติ บำรุงสุข. “แผลเก่า-ตะกอนใจ ไทยกับเพื่อนบ้าน” ฉบับที่ 1457, วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2551.

131. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตการณ์แห่งพระวิหาร !” ฉบับที่ 1458, วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2551.

132. สุรชาติ บำรุงสุข. “ขอบรั้วและเขตรัฐ : ปัญหาเส้นเขตแดนไทย” ฉบับที่ 1459, วันที่ 1-7 สิงหาคม 2551.

133. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประกายแห่งความหวังที่ดับลงในภาคใต้” ฉบับที่ 1460, วันที่ 8-14 สิงหาคม 2551.

134. สุรชาติ บำรุงสุข. “มติ ครม. 2505 : เส้นเขตพระวิหาร” ฉบับที่ 1461, วันที่ 15-21 สิงหาคม 2551.

135. สุรชาติ บำรุงสุข. “สยามยุคอาณานิคม : วาทกรรมชาตินิยมชุด “ไทยรบฝรั่ง”” ฉบับที่ 1462, วันที่ 22-28 สิงหาคม 2551.

136. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐประหาร (อีกแล้ว) !” ฉบับที่ 1463, วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2551.

137. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุคหลังทักษิณ : สงครามยังไม่สิ้นสุด !” ฉบับที่ 1464, วันที่ 5-11 กันยายน 2551.

138. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามกลางเมืองไทย !” ฉบับที่ 1465, วันที่ 12-18 กันยายน 2551.

139. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากขวาพิฆาตขวา...สู่อนารยะขัดขืน !” ฉบับที่ 1466, วันที่ 19-25 กันยายน 2551.

140. สุรชาติ บำรุงสุข. “DEAD END ! ฝ่าวิกฤตหรือปะทะ” ฉบับที่ 1467, วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2551.

141. สุรชาติ บำรุงสุข. “อเมริกา VS. รัสเซีย ! ดุลยภาพแห่งกำลังใหม่” ฉบับที่ 1468, วันที่ 3-9 ตุลาคม 2551.

142. สุรชาติ บำรุงสุข. “2 ปี คมช. : รัฐประหารแห่งความล้มเหลว !” ฉบับที่ 1469, วันที่ 10-16 ตุลาคม 2551.

143. สุรชาติ บำรุงสุข. “The Great Game : สงครามเย็นใหม่ !” ฉบับที่ 1470, วันที่ 17-23 ตุลาคม 2551.

144. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประท้วง !” ฉบับที่ 1471, วันที่ 24-30 ตุลาคม 2551.

145. สุรชาติ บำรุงสุข. “ล่าแม่มด ! 6 ตุลาฯ ภาค 2” ฉบับที่ 1472, วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2551.

146. สุรชาติ บำรุงสุข. “ขอต้อนรับท่านผู้นำใหม่ !” ฉบับที่ 1474, วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2551.

147. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความหวัง-ความเปลี่ยนแปลง : เศรษฐกิจอเมริกันกับการเมืองโลก” ฉบับที่ 1476, วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551.

148. สุรชาติ บำรุงสุข. “รัฐประหารในสมรภูมิป่าคอนกรีต” ฉบับที่ 1477, วันที่ 5-11 ธันวาคม 2551.

150. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารกับการเมืองอเมริกัน” ฉบับที่ 1478, วันที่ 12-18 ธันวาคม 2551.

151. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความขัดแย้งพลเรือน-ทหาร !” ฉบับที่ 1479, วันที่ 19-25 ธันวาคม 2551.

152. สุรชาติ บำรุงสุข. “Guided Democracy : ประชาธิปไตยไทย-2552” ฉบับที่ 1480, วันที่ 26 ธันวาคม 2551 - 1 มกราคม 2552.


พ.ศ. 2553

153. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความ (ไม่) มั่นคงไทย 2552 : ความท้าทายรัฐบาลใหม่ !” ฉบับที่ 1481, วันที่ 2-8 มกราคม 2552.

154. สุรชาติ บำรุงสุข. “โลก 2009 : กระแสโลก-กระแสเสรี” ฉบับที่ 1482, วันที่ 9-15 มกราคม 2552.

155. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองไทย 2552 : เปลี่ยนขั้ว เปลี่ยนข้าง ไม่เปลี่ยนปัญหา” ฉบับที่ 1483, วันที่ 16-22 มกราคม 2552.

156. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยืนหยัด-เข้มแข็ง-เป็นธรรม เข็มมุ่งงานภาคใต้ 2552” ฉบับที่ 1484, วันที่ 23-29 มกราคม 2552 

157. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามภาคใต้ 2552” ฉบับที่ 1485, วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2552.

158. สุรชาติ บำรุงสุข. “นภานุภาพในตู้โชว์! ปัญหากำลังรบทางอากาศของไทย” ฉบับที่ 1486, วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์  2552.

159. สุรชาติ บำรุงสุข. “แบ่งขั้ว-แยกข้าง : การเมืองไทย 2552” ฉบับที่ 1487, วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2552.

160. สุรชาติ บำรุงสุข. “ผู้อพยพกับปัญหาความมั่นคง” ฉบับที่ 1488, วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2552.

161. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทโธปกรณ์ทหาร” ฉบับที่ 1489, วันที่ 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2552.

162. สุรชาติ บำรุงสุข. “เส้นเขตแดน : เส้นเขตสงคราม!” ฉบับที่ 1490, วันที่ 6-12 มีนาคม 2552 

163. สุรชาติ บำรุงสุข. “ชายแดน-เขตแดน-พรมแดน : วิวาทะเชิงภาษา” ฉบับที่ 1491, วันที่ 13-19 มีนาคม 2552 

164. สุรชาติ บำรุงสุข. “13 มีนาคม : เดียนเบียนฟูรำลึก” ฉบับที่ 1492, วันที่ 20-26 มีนาคม 2552 

165. สุรชาติ บำรุงสุข. “13 มีนาคม : เดียนเบียนฟูรำลึก (2)” ฉบับที่ 1493, วันที่ 27 มีนาคม-2 เมษายน 2552 

166. สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบิดเวลาในการเมืองไทย!” ฉบับที่ 1494, วันที่ 3-9 เมษายน 2552 

167. สุรชาติ บำรุงสุข. “เสื้อแดงแรงฤทธิ์! การถดถอยของเสนาและอำมาตย์” ฉบับที่ 1495, วันที่ 10-16 เมษายน 2552

168. สุรชาติ บำรุงสุข. “พรรคทหาร : จากนักรัฐประหาร สู่นักเลือกตั้ง!” ฉบับที่ 1496, วันที่ 17-23 เมษายน 2552

169. สุรชาติ บำรุงสุข. “การลุกขึ้นสู้ของชาวเสื้อแดง!” ฉบับที่ 1497, วันที่ 24-30 เมษายน 2552

170. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองไทยหลังสงกรานต์” ฉบับที่ 1498, วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2552

171. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหาร VS ฝูงชน! จาก 14 ตุลาฯ - สงกรานต์ 52” ฉบับที่ 1499, วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2552

172. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตประชาธิปไตย!” ฉบับที่ 1500, วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2552

173. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทำการเมืองไทยให้เป็นสงครามจำกัด!” ฉบับที่ 1501, วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2552

174. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามข่าวสาร : สื่อและการเมืองไทย” ฉบับที่ 1502, วันที่ 29 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2552

175. สุรชาติ บำรุงสุข. “จอมพลสฤษดิ์ 2552 : ฝันกลางแดดของผู้นำทหาร” ฉบับที่ 1503, วันที่ 5-11 มิถุนายน 2552

176. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุคหลังอเมริกัน : อนาคตระเบียบโลกใหม่” ฉบับที่ 1504, วันที่ 12-18 มิถุนายน 2552

177. สุรชาติ บำรุงสุข. “บ้านทรายทองและปราสาทพระวิหาร : เรื่องจบในศาล แต่ไม่จบในใจ!” ฉบับที่ 1505, วันที่ 19-25 มิถุนายน 2552

178. สุรชาติ บำรุงสุข. “รู้เขารู้เรา ร้อยศึกบ่พ่าย: สร้างการเรียนรู้สงครามใหม่” ฉบับที่ 1506, วันที่ 26 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2552

179. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามไร้รัฐ-รัฐไม่ไร้สงคราม” ฉบับที่ 1507, วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2552

180. สุรชาติ บำรุงสุข. “พรมแดน: จินตนาการหรือความจริง?” ฉบับที่ 1508, วันที่ 10-16 กรกฎาคม 2552

181. สุรชาติ บำรุงสุข. “ตลาดนัดสงคราม : ตลาดแห่งความรุนแรงในภาคใต้” ฉบับที่ 1509, วันที่ 17-23กรกฎาคม 2552

182. สุรชาติ บำรุงสุข. “บ้านทรายทอง (ฉบับนิยายการเมือง) กรณีน้ามาก V ลุงเซ็น” ฉบับที่ 1510, วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2552

183. สุรชาติ บำรุงสุข. “พรมแดน : ภูมิศาสตร์สงคราม” ฉบับที่ 1511, วันที่ 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2552

184. สุรชาติ บำรุงสุข. “นายทุนแห่งความรุนแรง : ผู้สื่อสารทางยุทธศาสตร์ในสงครามใหม่” ฉบับที่ 1512, วันที่ 7-13 สิงหาคม 2552

185. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากก้อนหิน...สู่เส้นสาย (1) กำเนิดเส้นเขตแดน” ฉบับที่ 1513, วันที่ 14-20 สิงหาคม 2552

186. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากก้อนหิน...สู่เส้นสาย (2) ตัวแบบจากฝรั่งเศส” ฉบับที่ 1514, วันที่ 21-27 สิงหาคม 2552

187. สุรชาติ บำรุงสุข. “ข้อคิดเรื่องการสงคราม” ฉบับที่ 1515, วันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2552

188. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองเรื่องดินแดน : รำลึกอดีต 2484-2486” ฉบับที่ 1516, วันที่ 4-10 กันยายน 2552

189. สุรชาติ บำรุงสุข. “ขัณฑสีมาสยาม : จากยุคอาณานิคมสู่ปัจจุบัน” ฉบับที่ 1517, วันที่ 11-17 กันยายน 2552

190. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากเวียดนามสู่แอลจีเรีย : บทเรียนสงครามของฝรั่งเศส” ฉบับที่ 1519, วันที่ 25 กันยายน-1 ตุลาคม 2552

191. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากพระวิหาร...สู่พื้นที่ทับซ้อน ลูกหลานอำมาตย์ 2484!” ฉบับที่ 1520, วันที่ 2-8 ตุลาคม 2552

192. สุรชาติ บำรุงสุข. “สร้างสันติภาพชายแดน! เปลี่ยน "จับอาวุธ" เป็น "จับมือ"” ฉบับที่ 1521, วันที่ 9-15 ตุลาคม 2552

193. สุรชาติ บำรุงสุข. “เขตแดนไทย 2489: กลับสู่สถานภาพเดิม” ฉบับที่ 1522, วันที่ 16-22 ตุลาคม 2552

194. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา : ทางออกหรือทางตัน!” ฉบับที่ 1523, วันที่ 23-29 ตุลาคม 2552

195. สุรชาติ บำรุงสุข. “สังคมมาม่า ประชาธิปไตยเนสกาแฟ สงครามเสื้อสี และความมั่นคงไทย” ฉบับที่ 1524, วันที่ 30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2552

196. สุรชาติ บำรุงสุข. “การบริหารจัดการวิกฤต : การเมืองกับความมั่นคงปัจจุบัน” ฉบับที่ 1525, วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2552

197. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามปฏิวัติในภาคใต้” ฉบับที่ 1526, วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2552

198. สุรชาติ บำรุงสุข. “สร้างเอกภาพด้วยสงคราม! ปัญหาวิกฤตไทย-กัมพูชา” ฉบับที่ 1527, วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2552

199. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความฝันที่หัวหิน ความจริงที่กรุงเทพฯ ความขัดข้องที่พนมเปญ” ฉบับที่ 1528, วันที่ 27 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2552

200. สุรชาติ บำรุงสุข. “วันวานยังหวานอยู่! รำลึกอดีตไทยกับเพื่อนบ้าน” ฉบับที่ 1529, วันที่ 4-10 ธันวาคม 2552

201. สุรชาติ บำรุงสุข. “อนุสัญญากรุงโตเกียว : ความฝันที่เหลวไหล ความทรงจำที่ลางเลือน” ฉบับที่ 1530, วันที่ 11-17 ธันวาคม 2552

202. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไตรภาคีแห่งความรุนแรง! หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใหม่” ฉบับที่ 1531, วันที่ 18-24 ธันวาคม 2552

203. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความหลงลืมทางประวัติศาสตร์ 2552 : ผลกระทบไทย-กัมพูชา 2553” ฉบับที่ 1532, วันที่ 25-31 ธันวาคม 2552