บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2553

204. สุรชาติ บำรุงสุข. “วิเคราะห์ความเสี่ยง : ประเทศไทย 2553” ฉบับที่ 1533, วันที่ 1-7 มกราคม 2553

205. สุรชาติ บำรุงสุข. “ของขวัญปีใหม่จากเปียงยาง : บทเรียนความมั่นคงไทย 2553” ฉบับที่ 1534, วันที่ 8-14 มกราคม 2553

206. สุรชาติ บำรุงสุข. “2553-แนวรบด้านใต้ ความรุนแรงไม่เปลี่ยนแปลง !” ฉบับที่ 1535, วันที่ 15-21 มกราคม 2553

207. สุรชาติ บำรุงสุข. “2553 ไม่ใช่ 2519 และไม่ใช่ 2549: กองทัพกับการเมืองไทย (ภาคพิสดาร)” ฉบับที่ 1536, วันที่ 22-28 มกราคม 2553

208. สุรชาติ บำรุงสุข. “2552 เสนาอุ้มสม! 2553 เสนาลื่นล้ม?” ฉบับที่ 1537, วันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2553

209. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามความคิด 2553 กำแพงเบอร์ลินในไทย!” ฉบับที่ 1538, วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2553

210. สุรชาติ บำรุงสุข. “หอมกลิ่นรัฐประหาร!” ฉบับที่ 1539, วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2553

211. สุรชาติ บำรุงสุข. “20 ปี รัฐประหาร รสช. : เสรีนิยม VS เสนานิยม” ฉบับที่ 1540, วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2553

212. สุรชาติ บำรุงสุข. “รายงานจากหัวเมืองใต้(1ม.ค.-31ธ.ค.2552)” ฉบับที่ 1541, วันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2553

213. สุรชาติ บำรุงสุข. “6 ปีสงครามปักษ์ใต้” ฉบับที่ 1542, วันที่ 5-11 มีนาคม 2553

214. สุรชาติ บำรุงสุข. “โค่นด้วยปืน ทุบด้วยค้อน : ยุทธศาสตร์อนุรักษ์นิยมไทย” ฉบับที่ 1543, วันที่ 12-18 มีนาคม 2553

215. สุรชาติ บำรุงสุข. “March on Bangkok! การต่อสู้ทางชนชั้นในไทย” ฉบับที่ 1544, วันที่ 19-25 มีนาคม 2553

216. สุรชาติ บำรุงสุข. “14 มีนาคม 2553: การลุกขึ้นสู้ของชาวเสื้อแดง” ฉบับที่ 1545, วันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2553

217. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามทาสในโรม สงครามไพร่ในไทย” ฉบับที่ 1546, วันที่ 2-8 เมษายน 2553

218. สุรชาติ บำรุงสุข. “แตงโม vs. สับปะรด กบฏในกองทัพไทย” ฉบับที่ 1547, วันที่ 9-15 เมษายน 2553

219. สุรชาติ บำรุงสุข. “องค์อธิปัตย์แห่งรัฐ? ตุลาการกับรัฐประหาร” ฉบับที่ 1548, วันที่ 16-22 เมษายน 2553

220. สุรชาติ บำรุงสุข. “หนึ่งปีหลังสงกรานต์เลือด! แนวโน้มใหม่การเมืองไทย” ฉบับที่ 1549, วันที่ 23-29 เมษายน 2553

221. สุรชาติ บำรุงสุข. “NBT VS. PTV : สงครามข่าวสารในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1550, วันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2553

222. สุรชาติ บำรุงสุข. “สลายฝูงชน! บทบาทด้านลบของทหาร” ฉบับที่ 1551, วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2553

223. สุรชาติ บำรุงสุข. "ชนชั้นกลางในการเมืองไทย : พันธมิตรหลักของชนชั้นนำ” ฉบับที่ 1552, วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2553

224. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองไทยใหม่ : รัฐบาลทหารตายแล้ว!” ฉบับที่ 1553, วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2553

225. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารไทย?” ฉบับที่ 1554, วันที่ 28 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2553

226. สุรชาติ บำรุงสุข. “มี "สติ" ก่อน "สงคราม"! (ข้อคิดจากปี 2519)” ฉบับที่ 1555,วันที่ 4-10 มิถุนายน 2553 

227. สุรชาติ บำรุงสุข. “การก่อการร้าย?” ฉบับที่ 1556, วันที่ 11-17 มิถุนายน 2553

228. สุรชาติ บำรุงสุข. “วาทกรรมของความเป็นข้าศึก : ภาษากับการเมืองการทหารไทย ” ฉบับที่ 1557, วันที่ 18-24 มิถุนายน 2553

229. สุรชาติ บำรุงสุข. “ลับ ลวง ปลอม! สนามรบข่าวสารในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1558, วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2553

230. สุรชาติ บำรุงสุข. “เอื้อมฟ้า...คว้าดาว : การเดินทางสู่อวกาศ” ฉบับที่ 1559, วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2553

231. สุรชาติ บำรุงสุข. “สร้างดาวบนฟ้า : การแข่งขันดาวเทียม” ฉบับที่ 1560, วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2553

232. สุรชาติ บำรุงสุข. “จาก 2454...สู่ 2475: รำลึกทหารในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1561, วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2553

233. สุรชาติ บำรุงสุข. “2475 : ทหาร-ผู้เปลี่ยนแปลง” ฉบับที่ 1562, วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2553

234. สุรชาติ บำรุงสุข. “2476 : ผู้พิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ” ฉบับที่ 1563, วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2553

235. สุรชาติ บำรุงสุข. “2476-2489: กองทัพในความผันผวน” ฉบับที่ 1564, วันที่ 6-12 สิงหาคม 2553

236. สุรชาติ บำรุงสุข. “2482-2488: กองทัพไทยในภาวะสงคราม” ฉบับที่ 1565, วันที่ 13-19 สิงหาคม 2553

237. สุรชาติ บำรุงสุข. “2488-2490: ก่อกระแสขวา!” ฉบับที่ 1566, วันที่ 20-26 สิงหาคม 2553

238. สุรชาติ บำรุงสุข. “2490 : ผู้ล้มระบอบรัฐธรรมนูญ” ฉบับที่ 1567, วันที่ 27 สิงหาคม-2 กันยายน พ.ศ. 2553 

239. สุรชาติ บำรุงสุข. “2484-2490 (1) จากมณฑลบูรพา สู่โตเกียว” ฉบับที่ 1568, วันที่ 3-9 กันยายน พ.ศ. 2553  

240. สุรชาติ บำรุงสุข. “2484-2490 (2) ฝันดีที่โตเกียว ฝันสลายที่ลอนดอน” ฉบับที่ 1569, วันที่ 10-16 กันยายน พ.ศ. 2553  

241. สุรชาติ บำรุงสุข. “2484-2490 (จบ) ฝันร้ายที่ปารีส ฝันดับที่วอชิงตัน” ฉบับที่ 1570, วันที่ 17-23 กันยายน พ.ศ. 2553  

242. สุรชาติ บำรุงสุข. “19 ก.ย.2549-19 ก.ย.2553: 4 ปีแห่งความไร้เสถียรภาพ!” ฉบับที่ 1571, วันที่ 24-30 กันยายน พ.ศ. 2553   

243. สุรชาติ บำรุงสุข. “19 ก.ย.2549-19 ก.ย.2553 (2) ทหารยังอยู่ยั้งยืนยง!” ฉบับที่ 1572, วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

244. สุรชาติ บำรุงสุข. “19 ก.ย. 2549-19 ก.ย. 2553 (3) 4 ปีการต่างประเทศไทย (การทูต vs. การทหาร)” ฉบับที่ 1573, วันที่ 8-14 ตุลาคม พ.ศ. 2553   

245. สุรชาติ บำรุงสุข. “19 ก.ย. 2549-19 ก.ย. 2553 (4) คิดให้พ้น 4 ปี ก้าวไปสู่อนาคต” ฉบับที่ 1574, วันที่ 15-21 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

246. สุรชาติ บำรุงสุข. “19 ก.ย. 2549 -19 ก.ย. 2553 (5) 4 ปีรัฐประหาร (ยังจะถวิลหาอีกหรือ!)” ฉบับที่ 1575, วันที่ 22-28 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

247. สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึกถึงสงครามประชาชน! 34 ปีแห่งการล้อมฆ่า 4 เดือนแห่งการล้อมปราบ” ฉบับที่ 1576, วันที่ 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   

248. สุรชาติ บำรุงสุข. “100 ปีพระพุทธเจ้าหลวงสวรรคต : ยุทธศาสตร์สยามในโลกาภิวัตน์” ฉบับที่ 1577, วันที่ 5-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

249. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามน้ำลาย! บทเรียนมลายา-ข้อคิดไทย” ฉบับที่ 1578, วันที่ 12-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

250. สุรชาติ บำรุงสุข. “100 ปี แห่งการสวรรคต 90 ปี แห่งการทิวงคต : รำลึกกองทัพสยามสมัยใหม่” ฉบับที่ 1579, วันที่ 19-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

251. สุรชาติ บำรุงสุข. “จากหงสาวดี...สู่โยเดีย : ชัยชนะของกระแสประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1580, วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

252. สุรชาติ บำรุงสุข. “60 ปีสงครามเกาหลีกับ สงครามนิวเคลียร์ในศตวรรษที่ 21” ฉบับที่ 1581, วันที่ 3-9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

253. สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึก 60 ปีสงครามเกาหลี!” ฉบับที่ 1582, วันที่ 10-16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

254. สุรชาติ บำรุงสุข. “Wikileaks : คริสต์มาสที่ไม่สุขสันต์ของสหรัฐอเมริกา” ฉบับที่ 1583, วันที่ 17-23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

255. สุรชาติ บำรุงสุข. “วัดกำปั้น 2554! เกาหลีใต้ vs เกาหลีเหนือ” ฉบับที่ 1584, วันที่ 24-30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

256. สุรชาติ บำรุงสุข. “สุขสันต์ปีใหม่ 2554” ฉบับที่ 1585, วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 6 มกราคม พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

257. สุรชาติ บำรุงสุข. “The Thin Red Line : วิกฤตนิวเคลียร์ 2554!” ฉบับที่ 1586, 7-13 มกราคม พ.ศ. 2554

258. สุรชาติ บำรุงสุข. “หมอตำแยกับเด็กดื้อ : ทหารกับการเมืองไทย 2554” ฉบับที่ 1587, 14-20 มกราคม พ.ศ. 2554 

259. สุรชาติ บำรุงสุข. “สิ้นยุคทองทหาร! กองทัพกับการต่างประเทศไทย” ฉบับที่ 1588, 21-27 มกราคม พ.ศ. 2554 

260.  สุรชาติ บำรุงสุข. “ช่างมัน ฉันไม่แคร์!” ฉบับที่ 1589, 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

261. สุรชาติ บำรุงสุข. “We have made history! โค่นเผด็จการตูนิเซีย” ฉบับที่ 1590, 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

262. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประชาธิปไตยภิวัตน์ จากตูนิเซีย สู่อียิปต์และ...” ฉบับที่ 1591, 11-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

263. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามไทย-กัมพูชากับปัญหา 11 ประการ” ฉบับที่ 1592, 18-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

264. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไม่สิ้นทางออก ไม่สุดทางตัน ขอเพียงไม่มีสงคราม!” ฉบับที่ 1593, 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 

265. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปล้นปืน 2 : 2554 - ยกระดับสงครามใต้!” ฉบับที่ 1594, 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2554 

266. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธศาสตร์อเมริกาในตะวันออกกลาง: ปฏิวัติประชาธิปไตย vs ปฏิวัติอิสลาม” ฉบับที่ 1595, 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2554 

267. สุรชาติ บำรุงสุข. “ตัวแบบไทย vs ตัวแบบอียิปต์ : อเมริกากับกระแสประชาธิปไตยไทย” ฉบับที่ 1596, 18-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 

268. สุรชาติ บำรุงสุข. “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ปัญหาความมั่นคงใหม่ ” ฉบับที่ 1597, 25 -31 มีนาคม พ.ศ. 2554 

269. สุรชาติ บำรุงสุข. “The Acts of God! ภัยธรรมชาติกับความมั่นคง” ฉบับที่ 1598, 1-7 เมษายน พ.ศ. 2554 

270. สุรชาติ บำรุงสุข. “สิ้นพลังรถถัง!” ฉบับที่ 1599, 8-14 เมษายน พ.ศ. 2554