บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2555

308. สุรชาติ บำรุงสุข. “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ปัญหาความมั่นคง 2555” ฉบับที่ 1638, 6-12 มกราคม พ.ศ. 2555

309. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทหารไทย 2555 : กองทัพกับการเมืองภายใน” ฉบับที่ 1639, 13-19 มกราคม พ.ศ. 2555

310. สุรชาติ บำรุงสุข. “2555-มังกรขยับตัว อินทรีขยับปีก” ฉบับที่ 1640, 20-26 มกราคม พ.ศ. 2555

311. สุรชาติ บำรุงสุข. “กองทัพไทย 2555 : กองทัพกับการเมืองภายนอก” ฉบับที่ 1641, 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

312. สุรชาติ บำรุงสุข. “โลกใหม่รอบรัฐไทย 2555 : ระเบียงใหม่-ภูมิยุทธศาสตร์ใหม่” ฉบับที่ 1642, 3-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

313. สุรชาติ บำรุงสุข. “เร่งคิด-เร่งทำ : ความมั่นคงเฉพาะหน้า!” ฉบับที่ 1643, 10-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

314. สุรชาติ บำรุงสุข. “2555-ปีทองของพม่า !” ฉบับที่ 1644, 17-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

315. สุรชาติ บำรุงสุข. “2555-ปฏิรูปภาคความมั่นคง กุญแจสู่สันติภาพและประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1645, 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

316. สุรชาติ บำรุงสุข. “การก่อการร้ายในเมือง : โจทย์ความมั่นคงใหม่!” ฉบับที่ 1646, 2-8 มีนาคม พ.ศ. 2555

317. สุรชาติ บำรุงสุข. “จับมือ ไม่จับปืน : ทหารกับประชาคมอาเซียน” ฉบับที่ 1647, 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2555

318. สุรชาติ บำรุงสุข. “การป้องกันเมือง : จากภัยธรรมชาติถึงภัยก่อการร้าย” ฉบับที่ 1648, 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2555

319. สุรชาติ บำรุงสุข. “งานความมั่นคง : มิติที่ขาดหายของรัฐบาล” ฉบับที่ 1649, 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2555

320. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปฏิรูปกองทัพ สร้างทหารประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1650, 30 มีนาคม – 5 เม.ย. พ.ศ. 2555

321. สุรชาติ บำรุงสุข. “สิ่งที่ไม่ใช่การปฏิรูปกองทัพ : มุมมองการเมือง-การทหาร” ฉบับที่ 1651, 6 – 12 เมษายน พ.ศ. 2555

322. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองอ่อนแอ สร้างยุทธศาสตร์เข้มแข็งไม่ได้!” ฉบับที่ 1652, 13 – 19 เมษายน พ.ศ. 2555

323. สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบิดแล้ว...ระเบิดอีก! สู่ปีที่ 9 ของสงครามภาคใต้” ฉบับที่ 1653, 20 – 26 เมษายน พ.ศ. 2555

324. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทักษิณาภิวัตน์! อนุสนธิจาก "มหาสงกรานต์ข้ามชาติ"” ฉบับที่ 1654, 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

325. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปฏิรูปตำรวจ! บนเส้นทางสู่ประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1655, 4 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

326. สุรชาติ บำรุงสุข. “ขบวนประชาธิปไตยไทยเติบใหญ่! รำลึกการลุกขึ้นสู้ของชาวเสื้อแดง” ฉบับที่ 1656, 11 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

327. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปรองดองจนอะดักอะเดี้ย! การเมืองและการประนีประนอม” ฉบับที่ 1657, 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

328. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยิ่งปราบ ยิ่งโต! รำลึกการล้อมปราบ 2552/2553” ฉบับที่ 1658, 25 – 31 พฤษภาคม 2555 พ.ศ. 2555

329. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทางโค้งการเมืองไทย ทางแยกเสื้อแดง ทางเบี่ยงทักษิณ!” ฉบับที่ 1659, 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

327. สุรชาติ บำรุงสุข. “พม่าเปิดประเทศ : ผลกระทบทางยุทธศาสตร์ต่อไทย” ฉบับที่ 1660, 8-14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

330. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประจำสถานีรบ! สถานการณ์การต่อสู้ในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1661, 15-21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

331. สุรชาติ บำรุงสุข. “2475 รำลึก : พลเรือน ทหาร และรัฐธรรมนูญ” ฉบับที่ 1662, 22-28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

332. สุรชาติ บำรุงสุข. “ICTs : อาวุธใหม่ทางการเมือง” ฉบับที่ 1663, 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

333. สุรชาติ บำรุงสุข. “วาระอู่ตะเภา : การถอยร่นครั้งที่ 3!” ฉบับที่ 1664, 6-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

334. สุรชาติ บำรุงสุข. “เครื่องบินนาซาถูกพายุ (การเมือง) ตกในไทย!” ฉบับที่ 1665, 13-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

335. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปัญหาพระวิหาร : ระเบิดเวลารัฐบาลยิ่งลักษณ์!” ฉบับที่ 1666, 20-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

336. สุรชาติ บำรุงสุข. “สนามรบตุลาการ! แนวรบใหม่ในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1667, 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

337. สุรชาติ บำรุงสุข. “2505-2555 : 50 ปีคดีพระวิหาร” ฉบับที่ 1668, 3—9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

338. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามภาคใต้ : โจทย์สุดยากรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ฉบับที่ 1669, 10-16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

339. สุรชาติ บำรุงสุข. “ภาคใต้ไทย : การเมืองเก่า-สงครามใหม่” ฉบับที่ 1670, 17-23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

340. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามและความรุนแรงในภาคใต้ไทย!” ฉบับที่ 1671, 24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

341. สุรชาติ บำรุงสุข. “เราจะซื้ออะไรสู้ในภาคใต้?” ฉบับที่ 1672, 31 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2555

342. สุรชาติ บำรุงสุข. “สมรภูมิความมั่นคง! สู่ปีที่สองรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ฉบับที่ 1673, 7-13 กันยายน พ.ศ. 2555

343. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปักธงมาเลเซีย! สงครามของคนนอก” ฉบับที่ 1674, 14-20 กันยายน พ.ศ. 2555

344. สุรชาติ บำรุงสุข. “วันเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง! รำลึก 6 ปีแห่งการรัฐประหาร” ฉบับที่ 1675, 21-27 กันยายน พ.ศ. 2555

345. สุรชาติ บำรุงสุข. “11-9/11 ความรุนแรงร่วมสมัย! ” ฉบับที่ 1676, 28 กันยายน - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

346. สุรชาติ บำรุงสุข. “บททบทวนสงคราม! ข้อคิดสงครามภาคใต้” ฉบับที่ 1677, 5-11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

347. สุรชาติ บำรุงสุข. “ประชาธิปไตย vs. อำนาจนิยม : 2516+2535 vs. 2519+2534+2549” ฉบับที่ 1678, 12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

348. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามหลัง 14 ตุลาฯ และ 6 ตุลาฯ : สงครามการเมือง-สงครามกลางเมือง ” ฉบับที่ 1679, 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

349. สุรชาติ บำรุงสุข. “จะขึ้นศาล หรือจะปฏิรูป? เส้นทางสู่กองทัพประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1680, 26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

350. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองดิจิตอล! Facebook - Twitter - Youtube” ฉบับที่ 1681, 2-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

351. สุรชาติ บำรุงสุข. “10 พลังขวาในการเมืองไทย : แนวร่วมต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติ!” ฉบับที่ 1682, 9-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

352. สุรชาติ บำรุงสุข. “The Obama Doctrine ขอต้อนรับท่านประธานาธิบดีสู่เอเชีย” ฉบับที่ 1683, 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

353. สุรชาติ บำรุงสุข. “เมื่อแอร์ฟอร์ซวันไปเนปยีดอร์! การรุกทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ” ฉบับที่ 1684, 23-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

354. สุรชาติ บำรุงสุข. “เมื่อพญามังกรมุ่งใต้! จีนกับประเทศหลังบ้าน” ฉบับที่ 1685, 30 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

355. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปลายทางสถานีอาเซียน! ตู้โบกี้ไทยในรถด่วนขบวนสุดท้าย” ฉบับที่ 1686, 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

356. สุรชาติ บำรุงสุข. “พญาอินทรี vs. มหามังกร : ดุลแห่งอำนาจในเอเชีย” ฉบับที่ 1687, 14-20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

357. สุรชาติ บำรุงสุข. “สันติเสวนา! ข้อคิดภาคใต้ 2556” ฉบับที่ 1688, 21-27 ธันวาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

358. สุรชาติ บำรุงสุข. “มหาการแข่งขัน! ภูมิทัศน์ใหม่ 2556” ฉบับที่ 1689, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 3 มกราคม พ.ศ. 2556

359. สุรชาติ บำรุงสุข. “ร้อน...ร้อน...ร้อน! การเมืองไทย 2556” ฉบับที่ 1690, 4-10 มกราคม พ.ศ. 2556

360. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความท้าทาย 2556 : รัฐไทยจะขายอะไรในภาคใต้” ฉบับที่ 1691, 11-17 มกราคม พ.ศ. 2556

361. สุรชาติ บำรุงสุข. “เมื่ออังคารอ่อนแรง! การเมืองไทย 2556” ฉบับที่ 1692, 18-24 มกราคม พ.ศ. 2556

362. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความมั่นคงภายใน 2556 : จากปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทย” ฉบับที่ 1693, 25-31มกราคม พ.ศ. 2556

363. สุรชาติ บำรุงสุข. “คดีพระวิหาร 2556 : รอเวลาระเบิด!” ฉบับที่ 1694, 1-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

364. สุรชาติ บำรุงสุข. “จุดเริ่มต้นและจุดจบ ของอนุสัญญาโตเกียว (1)” ฉบับที่ 1695, 8-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

365. สุรชาติ บำรุงสุข. “จุดเริ่มต้นและจุดจบของอนุสัญญาโตเกียว (2)” ฉบับที่ 1696, 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

366. สุรชาติ บำรุงสุข. “จุดเริ่มต้นและจุดจบของอนุสัญญาโตเกียว (3)” ฉบับที่ 1697, 22-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

367. สุรชาติ บำรุงสุข. “จุดเริ่มต้นและจุดจบ ของอนุสัญญาโตเกียว (สรุปรวม)” ฉบับที่ 1698, 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2556

368. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยกระดับสงคราม! ความท้าทายในภาคใต้” ฉบับที่ 1699, 8-14 มีนาคม พ.ศ. 2556

369. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเจรจาสันติภาพ! สถานการณ์ใหม่ในภาคใต้” ฉบับที่ 1700, 15-21 มีนาคม พ.ศ. 2556

370. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธศาสตร์สองขา : สงครามสองแนวรบในภาคใต้” ฉบับที่ 1701, 22-28 มีนาคม พ.ศ. 2556

371. สุรชาติ บำรุงสุข. “การเจรจาสันติภาพ : ข้อคิดทางทฤษฎี” ฉบับที่ 1702, 29 มีนาคม-4 เมษายน พ.ศ. 2556

372. สุรชาติ บำรุงสุข. “กระบวนการสันติภาพ : อย่า "ฝันกลางวัน"!” ฉบับที่ 1703, 5-11 เมษายน พ.ศ. 2556

373. สุรชาติ บำรุงสุข. “เหนือ vs ใต้ : สงครามเกาหลีใหม่!” ฉบับที่ 1704, 12-18 เมษายน พ.ศ. 2556

374. สุรชาติ บำรุงสุข. “ติมอร์ vs อาเจะห์ : ข้อคิดจากอินโดนีเซียถึงไทย” ฉบับที่ 1705, 19-25 เมษายน พ.ศ. 2556

375. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความจริง vs ความหวัง : สองแนวรบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ฉบับที่ 1706, 26 เมษายน-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

376. สุรชาติ บำรุงสุข. “แผน 11-30 : เตรียมรับสงครามเกาหลี!” ฉบับที่ 1707, 3-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

377. สุรชาติ บำรุงสุข. “มากกว่าปราสาทพระวิหาร : ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ฉบับที่ 1708, 10-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

378. สุรชาติ บำรุงสุข. “คำฟ้อง คำแก้ คำตัดสิน : ย้อนอดีตคดีพระวิหาร” ฉบับที่ 1709, 17-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

379. สุรชาติ บำรุงสุข. “Deadlock! สงครามยืดเยื้อในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1710, 24-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

380. สุรชาติ บำรุงสุข. “หลังยึด...หลังปราบ! เรื่องใหม่ในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1711, 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

381. สุรชาติ บำรุงสุข. “แดง เหลือง หลากสี : การเมืองภาคประชาชนใหม่” ฉบับที่ 1712, 7-13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

382. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปัญหาและความท้าทาย : ถึงเวลาต้องคิดเรื่องความมั่นคงจริงๆ แล้ว” ฉบับที่ 1713, 14-20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

383. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามภาคใต้ไทย ชี้ขาดที่มาเลเซีย!” ฉบับที่ 1714, 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

384. สุรชาติ บำรุงสุข. “เขตปกครองตนเอง! สุดทางโต๊ะเจรจา” ฉบับที่ 1715, 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

385. สุรชาติ บำรุงสุข. “คิดถึงบ้านพิษณุโลก! "ของหาย" ในรัฐบาลไทย” ฉบับที่ 1716, 5-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

386. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทั้งหมด แถวตรง... ตรงหน้า วันทยาวุธ!” ฉบับที่ 1717, 12-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

387. สุรชาติ บำรุงสุข. “ภูษาไม่ไร้รอยต่อ! เสื้อแดงกับรัฐบาลเพื่อไทย” ฉบับที่ 1718, 19-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

388. สุรชาติ บำรุงสุข. “คลิปลับ-คลิปร้อน! อนาคตการเมืองกับกองทัพ” ฉบับที่ 1719, 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

389. สุรชาติ บำรุงสุข. “ข้างหลังภาพ : จากภาพเขียนสู่ภาพจริง... จาก "อรุณ" สู่ "ยิ่งลักษณ์"” ฉบับที่ 1720, 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

390. สุรชาติ บำรุงสุข. “มองไคโร คิดถึงกรุงเทพฯ : อาหรับสปริง & ไทยสปริง!” ฉบับที่ 1721, 9-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

391. สุรชาติ บำรุงสุข. “แผ่นดินไหวที่ไคโร... อาฟเตอร์ช็อกที่กรุงเทพฯ!” ฉบับที่ 1722, 16-22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

392. สุรชาติ บำรุงสุข. “กองทัพในฤดูใบไม้ผลิ : จากตูนิเซียถึงอียิปต์” ฉบับที่ 1723, 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

393. สุรชาติ บำรุงสุข. “อียิปต์สปริง : จากฤดูใบไม้ผลิสู่ฤดูร้อน” ฉบับที่ 1724, 30 สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ. 2556

394. สุรชาติ บำรุงสุข. “อึกอักและอึดอัด! อเมริกากับฤดูร้อนในอียิปต์” ฉบับที่ 1725, 6-12 กันยายน พ.ศ. 2556

395. สุรชาติ บำรุงสุข. “ปราสาทพระวิหาร : ลืมแล้วหรือไร... ทำใจหรือยัง!” ฉบับที่ 1726, 13-19 กันยายน พ.ศ. 2556

396. สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามซีเรีย : ตรวจแนวรบ!” ฉบับที่ 1727, 20-26 กันยายน พ.ศ. 2556

397. สุรชาติ บำรุงสุข. “กองบัญชาการกลาง (CENTCOM) : นักรบอเมริกันในตะวันออกกลาง” ฉบับที่ 1728, 27 กันยายน – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

398. สุรชาติ บำรุงสุข. “37 ปี 6 ตุลาฯ-7 ปี 19 กันยาฯ : จากไทยซัมเมอร์ถึงอาหรับสปริง” ฉบับที่ 1729, 4-10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

399. สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปี 14 ตุลาฯ : กองทัพในฤดูใบไม้ผลิ” ฉบับที่ 1730, 11-17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

400. สุรชาติ บำรุงสุข. “50 ปี การชุมนุมใหญ่ที่วอชิงตัน 45 ปี การปฏิวัติใหญ่ที่ปารีส 40 ปีการประท้วงใหญ่ที่กรุงเทพฯ” ฉบับที่ 1731, 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

401. สุรชาติ บำรุงสุข. “คิดถึงภาคใต้” ฉบับที่ 1732, 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

402. สุรชาติ บำรุงสุข. “ช็อกซีนีมา วิกฤตพระวิหารมาแล้ว” ฉบับที่ 1733, 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

403. สุรชาติ บำรุงสุข. “ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชายุคหลังปัญหาพระวิหาร” ฉบับที่ 1734, 8 – 14 พฤศจิกายน 2556

404. สุรชาติ บำรุงสุข. “ทัวร์ปราสาทหิน : ชวนเที่ยว ไม่ชวนทะเลาะ!” ฉบับที่ 1735, 15 – 21 พฤศจิกายน 2556

405. สุรชาติ บำรุงสุข. “Sick Man of Asia : สงครามไม่จบในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1736, 22 – 28 พฤศจิกายน 2556

406. สุรชาติ บำรุงสุข. “ชะง่อนผาแห่งทวยเทพ : มรดกโลก มรดกเรา” ฉบับที่ 1737, 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2556

407. สุรชาติ บำรุงสุข. “พระวิหารและพรมแดนด้านตะวันออก (1) ความมั่นคงชายแดนจาก 2475 ถึงปัจจุบัน” ฉบับที่ 1738, 6 – 12 ธันวาคม 2556

408. สุรชาติ บำรุงสุข. “สิบกระแสการต่อสู้ : สงครามยืดเยื้อในการเมืองไทย!” ฉบับที่ 1739, 13 – 19 ธันวาคม 2556

409. สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุทธการยึดเมือง! สงครามชิงอำนาจรัฐ” ฉบับที่ 1740, 20 – 26 ธันวาคม 2556

410. สุรชาติ บำรุงสุข. “ไม่เคลื่อน-ไม่ยึด! กองทัพในวิกฤตการเมือง” ฉบับที่ 1741, 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557