บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2557

411 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2557-มิคสัญญีในการเมืองไทย! สงครามกลางเมือง-รัฐล้มเหลว” ฉบับที่ 1742, 3 – 9 มกราคม 2557

412 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2557-สงครามครูเสด ของปัญญาชนอนุรักษนิยมไทย” ฉบับที่ 1743, 10 – 16 มกราคม 2557

413 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2557 : การเมืองแห่งความขัดแย้ง และวาทกรรมแห่งความแตกแยก” ฉบับที่ 1744, 17 – 23 มกราคม 2557

414 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2557 : สงครามใหญ่ครั้งสุดท้าย ของกลุ่มอนุรักษนิยมไทย”ฉบับที่ 1745, 24 – 30 มกราคม 2557

415 . สุรชาติ บำรุงสุข. “10 ปีสงครามประชาชนในภาคใต้ 2547-เริ่มสงคราม/2557-?”ฉบับที่ 1746, 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557

416 . สุรชาติ บำรุงสุข. “The Poverty of Thai Politics : ชนชั้นนำกับเกมอำนาจในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1747, 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2557

417 . สุรชาติ บำรุงสุข. “แมวน้ำมหาภัย! ภารกิจสงครามไม่ใช่การเมือง” ฉบับที่ 1748, 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

418 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จากพม่า สู่ไทย สู่ประชาคมอาเซียน : ปิดประเทศและปฏิเสธประชาธิปไตย”ฉบับที่ 1749, 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2557

419 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ขวากับการเมือง และการเมืองแบบขวา!” ฉบับที่ 1750, 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557

420 . สุรชาติ บำรุงสุข. “10 ทางตัน 1 ทางออก (1) ความขัดแย้งและความรุนแรง!” ฉบับที่ 1751, 7 – 13 มีนาคม 2557

421 . สุรชาติ บำรุงสุข. “10 ทางตัน 1 ทางออก (2) ความขัดแย้งและความรุนแรง!” ฉบับที่ 1752, 14 – 20 มีนาคม 2557

422 . สุรชาติ บำรุงสุข. “10 ทางตัน 1 ทางออก (จบ) ความขัดแย้งและความรุนแรง!” ฉบับที่ 1753, 21 – 27 มีนาคม 2557

423 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รถไฟความเร็วสูง : ความจริง ความฝัน และความเปลี่ยนแปลง” ฉบับที่ 1754, 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2557.

424 . สุรชาติ บำรุงสุข. “Juristocracy : ตุลาการธิปไตยในการเมืองไทย” ฉบับที่ 1755, วันที่ 4 – 10 เมษายน 2557.

425 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สองรัฐ...สองเรา...สองฝั่งฟ้า : สงครามแห่งสองนคราไทย!” ฉบับที่ 1756, วันที่ 11 – 17 เมษายน 2557.

426 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุติการรบ-เจรจาการศึก : สันติภาพและความขัดแย้ง” ฉบับที่ 1757, วันที่ 18 – 24 เมษายน 2557.

427 . สุรชาติ บำรุงสุข. “8 สงครามในการเมืองไทย : แนวโน้มความขัดแย้งและความรุนแรง” ฉบับที่ 1758, วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557

428 . สุรชาติ บำรุงสุข. “แด่ ไม้หนึ่ง ก.กุนที โชยกลิ่นคาวเลือด!” ฉบับที่ 1759, วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2557

429 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ประชาธิปไตย vs. ตุลาการธิปไตย สถาบันตุลาการกับการเมือง” ฉบับที่ 1760, วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2557.

430 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ปีศาจ 2557! การกลับมาของ "สาย สีมา"” ฉบับที่ 1761, วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2557.

431 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รัสเซียกับวิกฤตยูเครน! สงครามไครเมียในศตวรรษที่ 21” ฉบับที่ 1762, วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2557.

432 . สุรชาติ บำรุงสุข. “The Rising Indonesia : การเมืองใหม่ในอินโดนีเซีย” ฉบับที่ 1763, วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557.

433 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สุรชาติ บำรุงสุข” ฉบับที่ 1764, วันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2557.

434 . สุรชาติ บำรุงสุข. “พลังงานจีน-ก๊าซรัสเซีย : หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ”ฉบับที่ 1765, วันที่ 13 – 19 มิถุนายน

435 . สุรชาติ บำรุงสุข. “70 ปี D-Day! วีรกรรมบนหาดนอร์มังดี ” ฉบับที่ 1766, วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2558.

436 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ชีวิตและความตายบนชายหาด! 70 ปีของการเปิดประตูสู่เสรีภาพ” ฉบับที่ 1767, วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557.

437 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ISIS/ISIL : ขบวนการก่อการร้ายใหม่!” ฉบับที่ 1768, วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2557.

438 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบียบ VS ไร้ระเบียบ : สงครามอิรักครั้งที่ 3!” ฉบับที่ 1769, วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2557.

439 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จีน-รัสเซีย-อเมริกา : ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ ”ฉบับที่ 1770, วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2557

440 . สุรชาติ บำรุงสุข. “100 ปีแห่งการสังหาร 100 ปีแห่งการสงคราม” ฉบับที่ 1771, วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2557.

441 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึก "มหาสงคราม" 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1” ฉบับที่ 1772, วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2557.

442 . สุรชาติ บำรุงสุข. “37 วันอันตราย! สู่สงครามโลกครั้งที่1” ฉบับที่ 1773, วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2557

443 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามโลกครั้งที่ 1 หลีกเลี่ยงได้... ถ้า!” ฉบับที่ 1774, วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2557

444 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามอิรัก : ความท้าทายต่อทำเนียบขาว” ฉบับที่ 1775, วันที่ 22 – 28สิงหาคม 2557

445 . สุรชาติ บำรุงสุข. “กลุ่มรัฐอิสลาม : ความท้าทายใหม่-สงครามใหม่” ฉบับที่ 1776, วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2557

446 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เมื่อสยามประกาศสงคราม! ไทยเข้าสงครามโลกครั้งที่ 1” ฉบับที่ 1777, วันที่ 5 – 11 กันยายน 2557

447 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการจากไป ! รำลึก กุหลาบ สายประดิษฐ์” ฉบับที่ 1778, วันที่ 12 – 18 กันยายน 2557

448 . สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตและสงครามในอิรัก ความท้าทายในอ่าวเปอร์เซีย” ฉบับที่ 1779, วันที่ 19 – 25 กันยายน 2557

449 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ ”ฉบับที่ 1780, วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557

450 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามเริ่มแล้ว! สงครามอิรักครั้งที่ 3” ฉบับที่ 1781, วันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2557

451 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูป : ปัญหาและความท้าทาย” ฉบับที่ 1782, วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2557

452 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จาก 14 ตุลาฯ 2516 และ 6 ตุลาฯ 2519... โจทย์การเมืองไทยไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับที่ 1783, วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2557

453 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึก 130 ปี ร.ศ.103 : 11 ผู้กล้าแห่งการปฏิรูปสยาม” ฉบับที่ 1784, วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2557

454 . สุรชาติ บำรุงสุข. “วันเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน และผู้คนที่จากไป!” ฉบับที่ 1785, วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557

455 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (1) ความเปลี่ยนแปลงที่เอโดะ” ฉบับที่ 1786, วันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2557

456 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (2) ความท้าทายที่บางกอก” ฉบับที่ 1787, วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2557

457 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (3) ความผันผวนที่ปักกิ่ง” ฉบับที่ 1788, วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2557

458 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (4) ยิ่งไม่ปฏิรูป ยิ่งล้าหลัง” ฉบับที่ 1789, วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557

459 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (5) เงื่อนไขและผลลัพธ์” ฉบับที่ 1790, วันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2557

460 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (6) บทเรียนความล้มเหลวจากจีน” ฉบับที่ 1791, วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2557

461 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (7) : โศกนาฏกรรมชีวิตนักปฏิรูป!” ฉบับที่ 1792, วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2557

462 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปใหญ่แห่งเอเชีย (จบ) ข้อคิดคำนึงจากประวัติศาสตร์ ” ฉบับที่ 1793, วันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558
พ.ศ. 2558

463 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สวัสดีปีแพะ 2015 ระวังแพะดุ!” ฉบับที่ 1794, วันที่ 2 – 8 มกราคม 2558

464 . สุรชาติ บำรุงสุข. “วิกฤตสยาม 2558 : อุทกภัยในลุ่มน้ำทั้งห้า” ฉบับที่ 1795, วันที่ 9 – 15 มกราคม 2558

465 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ปฏิรูปสยาม 2015 : ความท้าทายครั้งใหม่ที่บางกอก” ฉบับที่ 1796, วันที่ 16 – 22 มกราคม 2558

466 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เหตุเกิดที่ปารีส! สัญญาณเตือนภัย 2558” ฉบับที่ 1797, วันที่ 23 – 29 มกราคม 2558

467 . สุรชาติ บำรุงสุข. “14 ปีแห่งความรุนแรง! โลกของการก่อการร้าย” ฉบับที่ 1798, วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2558

468 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ ก้าวข้ามความขัดแย้ง? ประสบการณ์ปี 2519” ฉบับที่ 1799, วันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2558

469 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จากมหาอินทรี สู่พญามังกร! การเมืองและการต่างประเทศไทย” ฉบับที่ 1800, วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2558

470 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ทิ้งไพ่อเมริกัน เล่นไพ่จีน! สัมพันธ์ไทย-สหรัฐ บนทางแพร่ง” ฉบับที่ 1801, วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2558

471 . สุรชาติ บำรุงสุข. “กระแสลมประชาธิปไตยพัดแรง รัฐนาวาทหารกลางพายุใหญ่” ฉบับที่ 1802, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558

472 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สถาปัตยกรรมความมั่นคงในเอเชีย : จะใช้สถาปนิกฝรั่งหรือจีนดี? ” ฉบับที่ 1803, วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2558

473 . สุรชาติ บำรุงสุข. “มายาคติ อวิชชา และวิกฤต (1) ความเปราะบางของการเมืองไทย” ฉบับที่ 1804, วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2558

474 . สุรชาติ บำรุงสุข. “มายาคติ อวิชชา และวิกฤต (จบ) ความเปราะบางของการเมืองไทย” ฉบับที่ 1805, วันที่ 20 – 26 มีนาคม 2558

475 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เสื้อประชาธิปไตย-เสื้อเผด็จการ แล้วสังคมไทยจะใส่เสื้ออะไรดี? ” ฉบับที่ 1806, วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2558

476 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองไฮบริด (1) เมื่อประชาธิปไตยไทยไม่เสรี!” ฉบับที่ 1807, วันที่ 3 – 9 เมษายน 2558

477 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การเมืองไฮบริด (จบ) เมื่อประชาธิปไตยไทยไม่เสรี!” ฉบับที่ 1808, วันที่ 10 – 16 เมษายน 2558

478 . สุรชาติ บำรุงสุข. “"หงส์ดำ" : การก่อการร้ายใหม่ ” ฉบับที่ 1809, วันที่ 17 – 23 เมษายน 2558

479 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จากมาตรา 17 สู่มาตรา 44 : อนุสติจากยุคจอมพลสฤษดิ์” ฉบับที่ 1810, วันที่ 24 – 30 เมษายน 2558

480 . สุรชาติ บำรุงสุข. “Russian Card or Russian Roulette ! การเมืองไทย - การทูตรัสเซีย” ฉบับที่ 1811, วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2558

481 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เหยื่ออธรรม! ปฏิรูปตำรวจกับการเมืองไทย” ฉบับที่ 1812, วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2558

482 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ปฏิรูปตำรวจ บนถนนสายสีเขียว” ฉบับที่ 1813, วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2558

483 . สุรชาติ บำรุงสุข. “The Great Patriotic War ร่วมฉลองชัยที่มอสโก” ฉบับที่ 1814, วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2558

484 . สุรชาติ บำรุงสุข. “Theater of the Absurd! 23 ปี พฤษภาทมิฬ – 1 ปี คสช.” ฉบับที่ 1815, วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558

485 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ฉลองวันเกิดหนึ่งขวบ! เป่าเทียนกลางพายุใหญ่” ฉบับที่ 1816, วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2558

486 . สุรชาติ บำรุงสุข. “Roller Coaster พัฒนาการประชาธิปไตยไทย” ฉบับที่ 1817, วันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2558

487 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เดินทวนสายน้ำเชี่ยว! สงครามใหม่ในโลกเก่าของทหาร” ฉบับที่ 1818, วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2558

488 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึกสยาม 2475 : คลื่นประชาธิปไตยไทยลูกแรก” ฉบับที่ 1819, วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558

489 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึกสงครามวอเตอร์ลู 200 ปีแห่งชัยชนะ!” ฉบับที่ 1820, วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2558

490 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เมื่อคนหนุ่มสาวอยากเปลี่ยนโลก! นักศึกษากับการเมือง” ฉบับที่ 1821, วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2558

491 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การปฏิรูปกองทัพ : ปัญหาการจัดหายุทโธปกรณ์” ฉบับที่ 1822, วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2558

492 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ทางเลือกบนทางแพร่ง : วิกฤตความมั่นคงสยามรัฐ!” ฉบับที่ 1823, วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2558

493 . สุรชาติ บำรุงสุข. “รำลึก 1968 : นักศึกษา เสรีภาพ และสิทธิพลเมือง” ฉบับที่ 1824, วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558.

494 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบียบโลกปัจจุบัน : เปลี่ยนแปลง ผันผวน และท้าทาย!” ฉบับที่ 1825, วันที่ 7-13 สิงหาคม 2558.

495 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การจัดหายุทโธปกรณ์ : ปัญหาประชาธิปไตยไทย” ฉบับที่ 1826, วันที่ 14-20 สิงหาคม 2558.

496 . สุรชาติ บำรุงสุข. “70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) เส้นทางสู่การทำลายล้าง” ฉบับที่ 1827, วันที่ 21-27 สิงหาคม 2558.

497 . สุรชาติ บำรุงสุข. “70 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 (2) พัฒนาการและจุดจบ” ฉบับที่ 1828, วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558.

498 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เมืองกับการก่อการร้าย : ภัยคุกคามใหม่ในโลกร่วมสมัย” ฉบับที่ 1829, วันที่ 4-10 กันยายน 2558.

499 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบิดแสวงเครื่อง : นักฆ่าในโลกปัจจุบัน!” ฉบับที่ 1830, วันที่ 11-17 กันยายน 2558.

500 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ความล้มละลายทางการเมือง! รัฐนาวาไทยกลางพายุใหญ่” ฉบับที่ 1831, วันที่ 18-24 กันยายน 2558.

501 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระเบิดแสวงเครื่อง : ภัยคุกคามเมืองสมัยใหม่” ฉบับที่ 1832, วันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558.

502 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จินตนาการที่สหรัฐ และอังกฤษ อวสานที่บูร์กินาฟาโซ” ฉบับที่ 1833, วันที่ 2-8 ตุลาคม 2558.

503 . สุรชาติ บำรุงสุข. “บทอวสานที่บูร์กินาฟาโซ : จุดจบของรัฐประหารในแอฟริกา?”ฉบับที่ 1834,วันที่ 9-15 ตุลาคม 2558.

504 . สุรชาติ บำรุงสุข. “สงครามที่ยังไม่จบ! ชีวิต 39 ปีของนาย "หกตุลา"” ฉบับที่ 1835, วันที่ 16-22 ตุลาคม 2558.

505 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เรื่องเล่าจากวากาดูกู ฤดูใบไม้ผลิในแอฟริกา” ฉบับที่ 1836, วันที่ 23-29 ตุลาคม 2558.

506 . สุรชาติ บำรุงสุข. “จุดจบที่บูร์กินาฟาโซ! บทเรียนของความล้มเหลว” ฉบับที่ 1837,วันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558.

507 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (1) พัฒนาการและอุปสรรค” ฉบับที่ 1838, วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2558.

508 . สุรชาติ บำรุงสุข. “เหตุเกิดในเดือนตุลา! จุดเปลี่ยนการเมืองโลก” ฉบับที่ 1839, วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2558.

509 . สุรชาติ บำรุงสุข. “การเลือกตั้งในพม่า มองบ้านเขา คิดถึงบ้านเรา!” ฉบับที่ 1840, วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2558.

510 . สุรชาติ บำรุงสุข. “#PRAYFORPARIS ขอไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต!” ฉบับที่ 1841, วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558.

511 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ยุคหลังปารีส! การก่อการร้ายเปลี่ยนไปแล้ว” ฉบับที่ 1842, วันที่ 4-10 ธันวาคม 2558.

512 . สุรชาติ บำรุงสุข. “The China Card : เมื่อไทยเล่น "ไพ่จีน"” ฉบับที่ 1843, วันที่ 11-17 ธันวาคม 2558.

513 . สุรชาติ บำรุงสุข. “Situational Awareness! คำสอนวิชาทหารสำหรับปี 2559” ฉบับที่ 1844, วันที่ 18-24 ธันวาคม 2558.

514 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ระบอบรัฐธรรมนูญ (ไม่) นิยม จากรัฐประหาร 2490 - ปัจจุบัน” ฉบับที่ 1845, วันที่ 25-31 ธันวาคม 2558.