บทความจากมติชนสุดสัปดาห์


พ.ศ. 2559

515 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (2) สู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ฉบับที่ 1885, วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559.

516 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (3) จากสามย่านสู่ลานโพธิ์” ฉบับที่ 1886, วันที่ 7-13 ตุลาคม 2559.

517 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (4) ชัยชนะของความเปลี่ยนแปลง” ฉบับที่ 1887, วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559.

518 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (5) ความฝันจากถนนราชดำเนิน” ฉบับที่ 1888, วันที่ 21-27 ตุลาคม 2559.

519 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (6) ยุคแห่งการแสวงหาครั้งที่ 2” ฉบับที่ 1889, วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559.

520 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (7) โซตัสปะทะประชาธิปไตย!” ฉบับที่ 1890, วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2559.

521 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (8) จากจุฬาฯ สู่ท้องนาและโรงงาน” ฉบับที่ 1891, วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2559.

522 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (9) จากโรงงานสู่ฐานทัพอเมริกัน” ฉบับที่ 1892, วันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2559.

523 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (10) ยุคต่อต้านจักรวรรดินิยม” ฉบับที่ 1893, วันที่ 25 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2559.

524 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (11) โดมิโนล้ม อินโดจีนแตก” ฉบับที่ 1894, วันที่ 2-8 ธันวาคม 2559.

525 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (12) สังคมนิยมขึ้นสู่กระแสสูง” ฉบับที่ 1895, วันที่ 9-15 ธันวาคม 2559.

526 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (13) สงคราม ความกลัว ความตาย!” ฉบับที่ 1896, วันที่ 16-22 ธันวาคม 2559.

527 . สุรชาติ บำรุงสุข. “40 ปีแห่งการล้อมปราบ (14) เมื่อกระแสขวาร้อนแรง!” ฉบับที่ 1897, วันที่ 23-29 ธันวาคม 2559.

528 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2016 จุดจบระเบียบโลกเสรี 2017 กำเนิดประชานิยมขวา” ฉบับที่ 1898, วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560.
พ.ศ. 2560

529 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2017 โลกหมุนขวา! โลกของทรัมป์และพวก” ฉบับที่ 1899 ,วันที่ 6-12 มกราคม 2560.

530 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2017 กระแสขวาใหม่! เมื่อขวาเป็นประชานิยม” ฉบับที่ 1900, วันที่ 13-19 มกราคม 2560.

531 . สุรชาติ บำรุงสุข. “แถวตรง... ขวาหัน! 2017 ยุค "ผู้นำเข้มแข็ง” ฉบับที่ 1901, วันที่ 20-26 มกราคม 2560.

532 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2017 ประชานิยมขวาจัด! ถึงเวลาต้องรู้จักกับพวกขวา” ฉบับที่ 1902, วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560.

533 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2017 ลมขวาพัดแรง! จากยุโรปสู่อเมริกา” ฉบับที่ 1903, วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2560.

534 . สุรชาติ บำรุงสุข. “2016 การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ 2017 การแก้แค้นของประวัติศาสตร์” ฉบับที่ 1904, วันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2560.

535 . สุรชาติ บำรุงสุข. “ประชานิยมขวา 2017 (1) ความคิดและอุดมการณ์” ฉบับที่ 1905, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560.